CORVAT DE PERFILS

Durant el corbat de perfils, la peça (tub, passamà, cairat…) passa a través d’una sèrie de corrons o cilindres hidràulics que li apliquen pressió de manera gradual per a aconseguir el radi de corbat desitjat. Aquest mètode de corbat en fred causa una mínima deformació en la secció transversal de la peça.

DETALLS DE SERVEI

El nostre procés de corbat de perfils mitjançant màquina de corrons en fred és adequat per a corbar tub, passamà o cairat; causant una mínima deformació en la peça.

Els innombrables avantatges de l’acer inoxidable el converteixen en el material d’elecció per a molts dels nostres clients.

Avantatges :

 • Alta flexibilitat
 • Resistència a la corrosió
 • Resistència a altes temperatures
 • Reciclabilitat

A més, conserva excel·lents condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

Els aliatges d’acer al carboni constitueixen la proporció més important de les produïdes en les plantes siderúrgiques de tot el món. L’acer al carboni és utilitzat amb assiduïtat en la producció mecànica. Alguns avantatges:

 • Molt comú i efectiu en costos
 • Bon equilibri entre ductilitat i resistència

L’alumini és el metall més abundant en l’escorça terrestre. Gairebé sempre es alea per a millorar les seves propietats, convertint-ho així en un valuós material d’ús generalitzat tant en la construcció (o fabricació), com en el transport i magatzematge de materials.

Avantatges:

 • Lleuger
 • Durador
 • Mal·leable
 • Alta resistència a la corrosió
 • Reciclable

Bones condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

GESTIÓ DE PROJECTES

CLIENTS
Els nostres clients ens encarreguen diferents tipus de projectes:

 • Projectes Predefinits: El client ens lliura els plans per a la fabricació.
 • Projectes Oberts: El client no ha definit el projecte amb exactitud sinó la seva necessitat.
 • Projectes d’Enginyeria Inversa: El client necessita clonar una determinada peça o equip.

PROCÉS
El nostre procés contempla 5 fases:

  1. Inici
   • Definició de lliurament
  2. Planificació
   • Terminis de lliurament
   • Subfases de fabricació
   • Desenvolupament del pla de treball
   • Recursos i materials
   • Càlcul de pressupost
   • Aprovació pel client
  3. Execució
   • Fabricació
   • Control de qualitat continu
  4. Lliurament
   • Gestionat per nosaltres o pel nostre client
  5. Anàlisis i millora
   Ens agrada aprendre de tots i cadascun dels nostres projectes, per petits que siguin, i considerem aquesta fase com l’oportunitat de millora que ens ajuda a oferir un millor servei als nostres clients.