CALDERERIA INDUSTRIAL

La caldereria industrial té com a funció principal la construcció de dipòsits aptes per al magatzematge i transport de líquids, gas i sòlids (grans o àrids), tot tipus de gran construcció amb metall i estructures metàl·liques.

Els materials que es treballen en caldereria industrial són diferents aliatges d’acer i alumini.

DETALLS DE SERVEI

Fabriquem (amb metall) dipòsits, estructures metàl·liques, canonades i cisternes, per al magatzematge i transport de sòlids en forma de grans o àrids, líquids i gas.

El nostre equip de Caldereria Industrial posseeix una àmplia experiència en la fabricació i la instal·lació de tota mena de dipòsits metàl·lics per al magatzematge o el transport de materials diversos. En les nostres instal·lacions hem fabricat, en diferents materials, dipòsits de fins a 150m3.

Els innombrables avantatges de l’acer inoxidable el converteixen en el material d’elecció per a molts dels nostres clients.

Avantatges :

 • Alta flexibilitat
 • Resistència a la corrosió
 • Resistència a altes temperatures
 • Reciclabilidad

A més, conserva excel·lents condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

Indústries destacades: Indústria alimentària, química, minera…

Aplicacions destacades en Caldereria Industrial: Dipòsits, sitges, canonades…

Els aliatges d’acer al carboni constitueixen la proporció més important de les produïdes en les plantes siderúrgiques de tot el món. L’acer al carboni és utilitzat amb assiduïtat en la producció mecànica. Alguns avantatges:

 • Molt comú i efectiu en costos
 • Bon equilibri entre ductilitat i resistència

Indústries destacades:

Aplicacions en Caldereria Industrial: Dipòsits, sitges, estructures,

L’alumini és el metall més abundant en l’escorça terrestre. Gairebé sempre es alea per a millorar les seves propietats, convertint-ho així en un valuós material d’ús generalitzat tant en la construcció (o fabricació), com en el transport i magatzematge de materials.

Avantatges:

 • Lleuger
 • Durador
 • Mal·leable
 • Alta resistència a la corrosió
 • Reciclable

Bones condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

Indústries destacades:

Aplicacions destacades en Caldereria Industrial: Dipòsits d’alumini,…

Des de fa anys, col·laborem amb la indústria termo-plàstica en la fabricació i el manteniment de motlles metàl·lics dedicats a la construcció de dipòsits no metàl·lics. Podem ajudar-te?

Fabriquem i instal·lem estructures metàl·liques per a suportar els objectes més diversos.

Materials:

 • Acer inoxidable
 • Alumini
 • Acer al carboni

Aplicacions per a:

 • Dipòsits de magatzematge o transport

Una part molt important del nostre treball consisteix a instal·lar en la planta del nostre client el producte que li hem fabricat: sitges, dipòsits, tremuges, cisternes…

Les nostres instal·lacions són efectuades seguint rigorosament les millors pràctiques en seguretat.

GESTIÓ DE PROJECTES

CLIENTS
Els nostres clients ens encarreguen diferents tipus de projectes:

  • Projectes Pre-definits: El client ens lliura els plans per a la fabricació.
  • Projectes Oberts: El client no ha definit el projecte amb exactitud sinó la seva necessitat.
  • Projectes d’Enginyeria Inversa: El client necessita clonar una determinada peça o equip.