PLANXISTERIA INDUSTRIAL

En un procés de planxisteria industrial es treballa amb xapes de metall fins a donar-los la forma desitjada. El producte final pot ser només una peça, o estar compost de diverses d’elles.

Els diferents sub-processos, encara que diversos, poden resumir-se en:

 • tall
 • conformat
 • unió

DETALLS DE SERVEI

El nostre equip de Planxisteria Industrial transforma la xapa d’acer inoxidable, acer al carboni i alumini en gruixos que van des dels 2mm. fins als 15mm.

En les nostres instal·lacions a Manresa, realitzem les operacions de:

 • Tall
  • Cisalla mecànica
  • Plasma (Gasparini CNC)
  • Oxitall
 • Plegat
 • Corbat
 • Trepant o perforació
 • Fenedura
 • Embutición
 • Bordonat
 • Soldadura (soldadors homologats)
  • MIG
   • Acer inoxidable
   • Acer al carboni
   • Alumini
  • TIG
   • Acer inoxidable
   • Alumini
  • Autògena
 • Amolado

Els innombrables avantatges de l’acer inoxidable el converteixen en el material de elecció per a molts dels nostres clients.

Avantatges :

 • Alta flexibilidad
 • Resistència a la corrosió
 • Resistència a altes temperatures
 • Reciclabilitat

A més, conserva excel·lents condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutició i en plecs.

Indústries destacades: Indústria alimentària, química, minera…

Aplicacions destacades en planxisteria Industrial: Dipòsits, proteccions, armaris,…

Els aliatges d’acer al carboni constitueixen la proporció més important de les produïdes en les plantes siderúrgiques de tot el món. L’acer al carboni és utilitzat amb assiduïtat en la producció mecànica. Alguns avantatges:

 • Molt comú i efectiu en costos
 • Bon equilibri entre ductilitat i resistència

Bones condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

Indústries destacades:

Aplicacions en Planxisteria Industrial: Dipòsits, sitges, estructures …

L’alumini és el metall més abundant en l’escorça terrestre. Gairebé sempre es alea per a millorar les seves propietats, convertint-ho així en un valuós material d’ús generalitzat tant en la construcció (o fabricació), com en el transport i magatzematge de materials.

Avantatges:

 • Lleuger
 • Durador
 • Mal·leable
 • Alta resistència a la corrosió
 • Reciclable

Bones condicions mecàniques en cordons de soldadura, en embutición i en plecs.

Indústries destacades:

Aplicacions destacades en Caldereria Industrial: Dipòsits d’alumini …

Una part molt important del nostre treball consisteix a instal·lar en la planta del nostre client el producte que li hem fabricat: sitges, dipòsits, tremuges, cisternes…

Les nostres instal·lacions són efectuades seguint rigorosament les millors pràctiques en seguretat.

GESTIÓ DE PROJECTES

CLIENTS
Els nostres clients ens encarreguen diferents tipus de projectes:

 • Projectes Pre-definits: El client ens lliura els plans per a la fabricació.
 • Projectes Oberts: El client no ha definit el projecte amb exactitud sinó la seva necessitat.
 • Projectes d’Enginyeria Inversa: El client necessita clonar una determinada peça o equip.

PROCÉS
El nostre procés contempla 5 fases:

 1. Inici
  • Definició de lliurament
 2. Planificació
  • Terminis de lliurament
  • Subfases de fabricació
  • Recursos i materials
  • Desenvolupament del pla de treball
  • Càlcul de pressupost
  • Aprovació pel client
 3. Execució
  • Fabricació
  • Control de qualitat continuo
 4. Lliurament
  • Gestionat per nosaltres o pel nostre client
  • Instal·lació in situ (si correspon)
 5. Anàlisi i millora
  • Ens agrada aprendre de tots i cadascun dels nostres projectes, per petits que siguin, i considerem aquesta fase com l’oportunitat de millora que ens ajuda a oferir-te un millor assessorament i servei.